Restart-werkgever-bijzonder-talent

social return on investment

Een aanbesteding binnen de centrale overheid en decentrale overheidsorganisaties brengt een Social Return verplichting met zich mee. Als organisatie wil je hier de juiste invulling aan geven, maar hoe? USG Restart is de expert op het gebied van Social Return on Investment (SROI). Onze dienstverlening is volledig gericht op het werven, selecteren en begeleiden van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt of met een arbeidsbeperking. De plaatsingen die USG Restart realiseert zijn direct als SROI waarde inzetbaar.

USG Restart biedt een compleet pakket aan om volledig te ontzorgen in het vervullen van de SROI verplichting. 

Neem contact op

 

Wat is Social Return on Investment?

SROI (Social Return on Investment) heeft als doel werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zonder verdringing op de arbeidsmarkt. Inkopers van de overheid en semioverheid kunnen SROI-verplichtingen opleggen bij het verstrekken van opdrachten. Dit betekent dat ze de opdrachtnemer aansporen of verplichten om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken. Een bepaald percentage (meestal 5%) van de opdrachtsom of loonsom moet besteed worden aan SROI.

Waarom USG Restart?

USG Restart heeft meer dan dertig jaar ervaring met de bemiddeling en coaching van mensen met een arbeidsbeperking. Wij helpen jaarlijks ruim 2000 mensen met een arbeidsbeperking naar en op het werk. Het gehele detacheringsproces is bij ons in vertrouwde handen. Met onze hulp kun je medewerkers met een arbeidsbeperking optimaal inzetten. 

USG Restart biedt een compleet pakket aan om volledig te ontzorgen in het vervullen van de SROI verplichting:

 • Ondersteuning bij het schrijven van aanbestedingen
 • SROI Advies
 • SROI projectplan
 • Werving- en selectie van de SROI doelgroep (WIA, Wajong, participatiewet, nieuwkomers, doelgroepregister)
 • Detachering
 • Begeleiding
 • Ondersteuning op maat 

onze werkwijze

Stap 1. Inventarisatie
Inventarisatie van de gestelde SROI eisen in de aanbesteding.
Stap 2. Adviesgesprek
USG Restart brengt een advies uit om invulling te geven aan de SROI doelstelling en levert input voor de aanbesteding.
Stap 3. Inrichting samenwerking
We maken een plan van aanpak, samenwerkingsafspraken en we starten de implementatie.
Stap 4: Uitvoering
USG Restart start met de afgesproken activiteiten.
Stap 5: Evaluatie en SROI partner
USG Restart staat als SROI partner klaar. We hebben vaste overlegmomenten om de voortgang te bewaken en te borgen dat de doelstelling wordt behaald.

De voordelen


Alle voordelen op een rij 

 • Volledige administratieve ontzorging: alle administratie die het te werk stellen van mensen met een arbeidsbeperking met zich mee brengt, wordt door ons verzorgd. Wij vragen onder meer alle beschikbare subsidies en voorzieningen aan en verrekenen dit in het tarief.
 • De aanvraag van proefplaatsingen wordt door USG Restart gedaan bij de desbetreffende uitkeringsinstantie, deze proefplaatsing is kosteloos.
 • We geven, waar nodig en gewenst, voorlichting en ondersteuning aan de leidinggevende(n) binnen jouw organisatie. USG Restart heeft hiervoor een door het UWV erkende Co-Worker training ontwikkeld.
 • Onze eigen arbeidsdeskundigen helpen graag met het samenstellen en specifiek passend maken van functies specifiek voor de doelgroep.
 • Onze erkende jobcoaches begeleiden de medewerkers op de werkvloer en zijn vraagbaak voor de buddy of leidinggevende van onze medewerker.

 

Wat is SROI?

SROI staat voor Social Return on Investment, ook wel Social Return of SR genoemd, en heeft als doel het creëren van werkgelegenheid voor mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, zonder verdringing op de arbeidsmarkt. SROI mag namelijk nooit leiden tot verdringing van bestaande arbeidsplaatsen, leerwerkplekken of stageplaatsen. Inkopers van de overheid en semioverheid (bijvoorbeeld provincies, waterschappen, woningcorporaties maar ook zelfstandig bestuursorganen zoals CBR, Kadaster etc.) kunnen bij het verstrekken van opdrachten een SROI verplichting hanteren. Dit houdt in dat ze de opdrachtnemer stimuleren of verplichten om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht. Een bepaald percentage (meestal 5%) van de opdrachtsom of loonsom moet besteed worden aan SROI.

Wat is het doel van SROI?

Social Return on Investment is een benadering die gericht is op het vergroten van de werkgelegenheid voor mensen die een grotere afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Deze aanpak kan worden toegepast door inkopers van overheidsinstanties wanneer zij opdrachten verstrekken. Zij kunnen de opdrachtnemer aanmoedigen of verplichten om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht. Dit houdt in dat de opdrachtnemer werk- of werkervaringsplekken creëert voor deze groepen, zoals herintreders, mensen met een Wajong-uitkering, langdurig werklozen, 50-plussers en leerlingen in het beroepsonderwijs (BBL- en BOL-leerlingen). Hierdoor wordt niet alleen aan de opdracht voldaan, maar wordt tevens een positieve bijdrage geleverd aan de sociaaleconomische inclusie van deze kwetsbare groepen.

Wat valt er onder SROI?

De SROI-doelgroep is een diverse groep en omvat onder andere langdurig werkzoekenden, jonge werkzoekenden en mensen met een arbeidsbeperking. Ook mensen die onder de Participatiewet vallen of in aanmerking komen voor loonkostensubsidie vallen onder de doelgroep. 

Wat zijn de voordelen van SROI?

Het toepassen van SROI heeft verschillende voordelen. Allereerst draagt je bedrijf actief bij aan de samenleving en zet je je in voor je medemensen. Dit laat zien dat jouw organisatie maatschappelijk betrokken is en geeft je een positief imago. Het tonen van maatschappelijke betrokkenheid geeft je organisatie een maatschappelijk gezicht en kan resulteren in positieve aandacht en waardering van zowel klanten als het bredere publiek.

SROI draagt ook bij aan de ontwikkeling van je andere medewerkers. Door samen te werken met mensen uit de SROI-doelgroep, worden je medewerkers blootgesteld aan nieuwe perspectieven, ervaringen en uitdagingen. Dit kan leiden tot groei, het delen van kennis en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden binnen jouw team. Daarnaast zorgt SROI voor diversiteit binnen je organisatie. Door mensen uit verschillende achtergronden en met diverse ervaringen aan te nemen, ontstaan er nieuwe inzichten en wordt de creativiteit gestimuleerd. Dit kan leiden tot innovatie, het vinden van nieuwe oplossingen en het beter begrijpen van diverse klantengroepen.

Wat zijn voorbeelden van SROI?

Voorbeelden van SROI zijn: het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking, het beschikbaar stellen van werkervaringsplaatsen voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt, en het doen van inkopen bij een sociale onderneming.

Kan SROI uitbesteed worden?

Wij helpen bedrijven met de invulling van Social Return verplichtingen. Iedere medewerker die via USG Restart aan de slag gaat, telt mee voor de SROI verplichting.

we zitten klaar voor je

Wil je ons spreken? Bel ons gerust of stuur een e-mail. We helpen je graag op weg.

Neem contact op
man met laptop