Algemene voorwaarden

 

De artikelen 1 tot en met 16 van deze Algemene Voorwaarden - de algemene bepalingen (I) - zijn van toepassing op alle overeenkomsten die USG Restart B.V. aangaat met haar Opdrachtgever. De artikelen 17 tot en met 41 van deze Algemene Voorwaarden - de specifieke bepalingen (II) - geven nadere regels ten aanzien van de verschillende diensten die USG Restart haar Opdrachtgever verleent.