Restart-werkfit

Praktijkassessment

De praktijkobservatie vindt zoveel mogelijk plaats in echte situaties en realistische werkomgevingen. USG Restart is onderdeel van RGF Staffing en al meer dan 25 jaar dagelijks bezig met het maken van goede matches op de arbeidsmarkt voor werkzoekenden die niet op eigen kracht duurzaam aan de slag komen.

We hebben toegang tot een groot werkgeversnetwerk met een grote diversiteit aan werkplekken waar we de observaties kunnen uitvoeren. De tweede pijler van het assessment is de Restart Talentscan. Deze scan geeft inzicht in talenten, drijfveren, interesses en werknemerscompetenties.

Hoe ziet een praktijkassessment eruit?

Fase 1. Intake
Fase 2. Concrete invulling bepaling
Fase 3. Observaties uitvoeren
Fase 4. Vervolgadvies

Meer over praktijkassessment

Fase 1: Intake

Kennismaking met de kandidaat. De coach geeft informatie over de opdracht en werkwijze. Hij verkent de persoonlijke situatie van de kandidaat op diverse levensgebieden in een persoonlijke gesprek en aan de hand van de informatie van opdrachtgever. We vragen door op werk wensen en eerdere werkervaringen voor eerste indruk van de testrichting.

Resultaat

De kandidaat weet wat hij/zij moet doen om het assessment goed te laten verlopen en is bereid mee te werken.


Fase 2: Concrete invulling bepalen

We nemen de Talentscan af. Dit gebeurt op kantoor in nabijheid van de coach. De uitkomsten worden met de kandidaat besproken. De coach zoekt op basis hiervan passende observatieplek(ken) en maakt afspraken over de observatiemomenten. De kandidaat maakt kennis op de locatie(s). De coach informeert alle betrokkenen over het doel en regelt de praktische afspraken.

Resultaat

De keuze voor de praktijk observatie locatie(s) is gemaakt. De kandidaat én de betrokkenen op de werkplek zijn geïnformeerd.  


Fase 3: Observaties uitvoeren

De kandidaat werkt tussen de vier en acht weken, een aantal uren per week op vrijwillige basis in een praktijksetting. In overleg met de observatielocatie maken we specifieke afspraken over de werkzaamheden en taken, om tijdens de observaties voldoende inzichten op te kunnen halen. We vragen feedback van betrokkenen op de werklocaties en de kandidaat doet een zelfbeoordeling. 

Resultaat

De observatieresultaten zijn beschikbaar.


Fase 4: Vervolgadvies

De bevindingen worden met de kandidaat besproken. De coach levert een eindrapportage met een onderbouwd advies over een passende vervolgrichting, waarin de mogelijkheden, knelpunten en affiniteiten gerelateerd aan werk voor de kandidaat inzichtelijk zijn gemaakt.

Resultaat

Het Praktijk Assessment is conform eisen van opdrachtgever afgerond.

Het resultaat van het Praktijkassessment is inzicht in de werknemersvaardigheden, de toekomstige werkrichting en een inschatting van ontwikkelingsmogelijkheden van de kandidaat.

De coaches

Deze jobcoaches begeleiden kandidaten tijdens de zoektocht naar passend nieuw werk.

we zitten klaar voor je

Wil je ons spreken? Bel ons gerust of stuur een e-mail. We helpen je graag op weg.

Neem contact op
man met laptop