Restart-werkfit

Werkfit

Onze Werkfit aanpak is bedoeld voor werkzoekenden die nog niet in staat zijn om succesvol betaald werk te verrichten, met of zonder jobcoach. Het traject richt zich op versterking van de werknemersvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en arbeidsmarktpositie. De succesvolle elementen uit onze jarenlange ervaring met individuele begeleiding én groepstrajecten voor werkzoekenden met een Wajong- of WIA-uitkering zijn in ons traject verwerkt. We bieden een praktisch traject: focus op concrete doelen, afwisselende leervormen op maat, doorlopen van de 4 fasen en leren zoveel mogelijk in echte werksituaties.

Hoe kan zo'n werkfit-traject eruit zien?

Stap 1. Binden & Boeien
Stap 2. Persoonlijk toekomstplan
Stap 3. Kompas naar werk
Stap 4. Aan de slag

Meer over Werkfit

Met dat extra duwtje in de rug, krijgen we kandidaten weer werkfit.

Het werkfit-traject richt zich in vier fasen op versterking van de werknemersvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en arbeidsmarktpositie.

Fase 1: Binden & Boeien

De nadruk ligt op contact maken. Zonder deze basis is beweging niet mogelijk. Onze coaches maken gebruik van gespreksvaardigheden, spiegelen en motiverende gesprekstechnieken. We werken in een omgeving waar de kandidaat zichzelf kan zijn en moedigen de kandidaat aan om informatie te delen.

Resultaat
Kandidaat gaat akkoord om begeleid te worden door onze coach.

Fase 2: Persoonlijk toekomstplan

We onderzoeken hoe de kandidaat het huidige, niet werkende, leven ervaart. Sommige werkzoekenden helpen we het verlies van een vorige baan te verwerken en de plaats van werk in hun leven opnieuw betekenis te geven. We sporen knelpunten op die het werken in de weg staan en stimuleren de kandidaat om regie te nemen over hun eigen leven. De oefeningen richten zich op reflecteren op de huidige situatie om daarna zelf verantwoordelijkheid te nemen voor zijn/haar eigen toekomst.

De kandidaat leert doelen te stellen en de behaalde doelen te vieren. Ook maakt de kandidaat een persoonlijk toekomstplan. De coach bespreekt de gevolgen van toekomstig werk binnen het huidige leven. We zoeken contact met andere begeleiders of zorgen dat noodzakelijke begeleiding start. In projecten op basis van deze aanpak, wordt in deze fase de samenwerking gezocht met externe zorgpartijen.

Resultaat
Kandidaat besluit om te onderzoeken of werk in zijn/haar leven past en een maakt een persoonlijk toekomstplan.

Fase 3: Kompas naar werk 

In deze fase maakt de kandidaat een persoonlijk profiel. De voorbereiding op een werkplek staat centraal. Er ontstaat inzicht in het zoekprofiel en belastbaarheid. De thema’s: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? komen aan de orde. Individuele coachgesprekken, opdrachten en oefeningen versterken de verdere concretisering van het profiel. In de groepsbijeenkomsten geven werkzoekenden elkaar feedback. De kandidaat start met werk zoeken en oefent op het voeren van een sollicitatiegesprek.

Resultaat
Kandidaat besluit om aan het werk te gaan. Een persoonsprofiel dat laat zien waar kansen liggen op de arbeidsmarkt.

Fase 4: Aan de slag 

In deze fase gaat de kandidaat werken op verschillende werkplekken. De kandidaat ontwikkelt werknemersvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en doet praktische ervaringen op waardoor baanwensen nog concreter worden. De coach begeleidt de kandidaat en de werkgever. In een groepstraject volgt de kandidaat ook groepsbijeenkomsten met andere werkzoekenden. Hier bespreken ze concrete situaties op het werk, adviseren, motiveren en steunen ze elkaar.

Resultaat
De kandidaat is klaar voor de start van een traject naar betaald werk omdat we hebben vastgesteld dat de kandidaat kan en wil werken en over voldoende basiswerknemersvaardigheden beschikt.
 • Onze aanpak is op maat, flexibel én heeft een herkenbare opbouw. De 3 kernactiviteiten: persoonlijke effectiviteit, versterken werknemersvaardigheden en arbeidsmarkt-oriëntatie zijn erin opgenomen.
 • De kandidaat doet werkervaring op bij reguliere werkgevers. Dit bevordert een realistische kijk op regulier werk en de overgang naar een betaalde baan. De kandidaat ervaart de setting van echt werk én dit maakt doelgerichte ontwikkeling van werknemersvaardigheden mogelijk.
 • De aanpak met 4 fasen biedt bouwstenen om interventies op maat te ontwikkelen voor specifieke doelgroepen.

Concrete werkervaring is een onlosmakelijk onderdeel van onze Werkfit aanpak. Afhankelijk van de vorderingen van de kandidaat, maken we gebruik van werkplekken die oplopen in niveau van verantwoordelijkheden, kennis en vaardigheden. USG Restart heeft beschikking over drie niveaus van werkervaringsplekken:

 • Basis werkplek (Fijn dat je er bent!)

Hier vergroot de kandidaat zijn/haar persoonlijke effectiviteit en onderzoekt nog of werken überhaupt in zijn/haar leven zal passen en op welke termijn.

 • Leerwerkplek (Er wordt op je gerekend!).

  Hier ontwikkelt de kandidaat werknemersvaardigheden en krijgt de kandidaat steeds meer inzicht in sterke punten, leerpunten, persoonlijke interesses en passende werkwensen.

 • Uitstroomplekken (Hier wil ik in verder!).

  Hier heeft de kandidaat besloten dat werk bij zijn/haar leven past. De kandidaat heeft knelpunten in beeld, een plan om die op te lossen en beheersbaar te maken en weet in welke richting op de arbeidsmarkt hij/zij een baan wil zoeken. De focus is gericht op ervaring opdoen in passende banen.

De toegevoegde waarde van onze Werkfit aanpak is dat we binden en boeien, werken aan een persoonlijk toekomstplan en de kandidaat al snel kennis laten maken met werk. Deze werkervaring wisselen we af met persoonlijke gesprekken, groepsbijeenkomsten én de inzet van versnellende tools op maat zoals de talentscan. Met hulp van een groot netwerk van werkgevers regelen we snel passende leerbanen.

Onze Werkfit trajecten zijn gericht op werkzoekenden met een:

 • arbeidsbeperking
 • verstandelijk beperking
 • beperking van fysieke aard
 • beperking van psychische/psychiatrische aard
 • Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
 • psychosociale beperkingen
 • lichamelijke en/of psychosociale beperkingen

Maar ook:

 • laagopgeleide werkzoekenden
 • klanten met allochtone afkomst
 • oudere werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt
 • klanten die een ZW-uitkering ontvangen, waarvoor het UWV de Arbo rol vervult
 • specifieke groepen, zoals ouders met (jonge) kinderen, nieuwkomers of groepen waar sociale activering in combinatie met sport nodig is om beweging richting werk te realiseren.
Centraal in onze aanpak is het vergroten van ‘zelfeffectiviteit’. Veel werkzoekenden brengen een rugzak aan negatieve ervaringen mee, die ze niet zomaar af kunnen doen. In onze aanpak doet de kandidaat stap voor stap nieuwe ervaringen op. Ze ontdekken hun talenten en mogelijkheden. Op deze manier buigen we een negatieve spiraal om naar een weg van persoonlijke groei en een zinvolle toekomst.

De coaches

Jouw jobcoach begeleidt je tijdens jouw zoektocht naar passend nieuw werk.

we zitten klaar voor je

Wil je ons spreken? Bel ons gerust of stuur een e-mail. We helpen je graag op weg.

Neem contact op
man met laptop