Restart-werkgever-bijzonder-talent

Inclusief ondernemen

Veel werkgevers in Nederland willen hun steentje bijdragen aan de arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking, in welke vorm dan ook. Tegelijkertijd is het een uitdaging om specifiek deze medewerkers een zinvolle plek te geven in het arbeidsproces. Het ontbreekt aan kennis of capaciteit om voor een juiste begeleiding te zorgen.

Hoe creëer je passende functies? Hoe slaag je erin binnen deze doelgroepen de juiste mensen te vinden, binden en boeien? Belangrijke vragen, want de Participatiewet, de Wet banenafspraak, quotum arbeidsbeperkten en SROI verplichtingen verlangen dat werkgevers hun verantwoordelijkheden serieus nemen.

Jouw partner in SROI

Participatiepartner

Voor al die werkgevers zet USG Restart zich in als Participatiepartner. USG Restart heeft meer dan dertig jaar ervaring met de bemiddeling en coaching van mensen met een arbeidsbeperking. Met onze hulp kun je medewerkers met een arbeidsbeperking optimaal inzetten. Om werkgevers praktische oplossingen te bieden heeft USG Restart de mogelijkheid om deze mensen te detacheren. 

Detacheren via Restart Carrière


In 7 stappen participatiepartner

Stap 1. Visie en draagvlak
We ontwikkelen samen een visie op inclusief ondernemen. En helpen daarbij door onder andere de uitgangspunten te analyseren.
Stap 2. Werkplekken en baanmogelijkheden
We doen het Participatie Onderzoek, daarin maken we ook zichtbaar wat de baanmogelijkheden zijn. Zo komen we te weten welke concrete mogelijkheden er zijn binnen jouw organisatie.
Stap 3. Werven en bemiddelen
De werving & selectie nemen we uit handen en we vinden werkzoekenden met een arbeidsbeperking. We adviseren hierin en helpen je bij de eindselectie.
Stap 4. Detacheren
Wij detacheren medewerkers en regelen alles rondom een dienstverband, van contract tot aan loonwaardemeting. Op deze manier kan je alle tijd en aandacht besteden aan de kandidaat.
Stap 5. Begeleiden en coachen
Wij richten de jobcoaching in en stellen samen met jou en de kandidaat een coachingsplan op. We maken gebruik van de jobcoachregeling van uw gemeente of UWV.
Stap 6. Ontwikkelen en doorstromen
We blijven betrokken en met je in gesprek, ook met je medewerker. Zo kan je werknemer zich verder ontwikkelen en mogelijk doorstromen.
Stap 7. Workshops
Wij bieden door het UWV erkende praktische trainingen voor medewerkers die een collega met een arbeidsbeperking op de werkvloer begeleiden. Met onze hulp kun jij je interne werkbegeleider optimaal inzetten.

Meer over een inclusieve arbeidsmarkt

USG Restart helpt je graag op weg om inclusief te ondernemen.

Medewerkers met een arbeidsbeperking hebben extra begeleiding nodig op de werkvloer. Natuurlijk wil je die begeleiding zo optimaal mogelijk invullen om de medewerker te laten slagen in de functie die je aanbiedt. Vooral in het begin is intensieve en individuele begeleiding en coaching essentieel. Hoe richt je die begeleiding in? Wat doet je eigen management zelf en welke delen van de coaching besteed je uit? En wie draagt de kosten?

USG Restart is al meer dan 30 jaar specialist op het gebied van jobcoaching en heeft meerdere antwoorden op bovenstaande vragen. We kunnen bijvoorbeeld externe coaching inrichten of een jobcoach detacheren bij jou intern. 

Een jobcoach kan medewerkers met een arbeidsbeperking individueel begeleiden op hun werkplek.

De jobcoach helpt de medewerker in zijn werk, en is ook een belangrijke schakel tussen de werkgever, collega’s, eventuele opleiders, het thuisfront en (zorg)begeleiders. Jobcoaching is een werknemersvoorziening. De gemeente of het UWV beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor begeleiding door een jobcoach en vergoedt in dat geval de kosten. In de meeste gevallen zijn er voor werkgevers geen kosten aan verbonden, wel kan de jobcoachregeling per gemeente verschillen.

USG Restart richt de jobcoaching volledig in volgens jouw wensen en de behoefte van jouw medewerker. Samen maken we vooraf een coachingsplan waarin alle ondersteuningsvragen en coachingsdoelen van medewerker en werkgever zijn opgenomen. Jij kiest of je de jobcoaching helemaal door ons laat verzorgen, of dat je een interne jobcoach aanstelt die wij (tijdelijk) begeleiden. Wanneer wij de jobcoaching voor je uitvoeren, verzorgen we ook de aanvraag van de coaching bij gemeente of UWV.

Heb je als organisatie grote ambities op het gebied van inclusief werkgeverschap? Door de complexe wet- en regelgeving is het zeer goed mogelijk dat de begeleiding van de medewerkers versnipperd en volgens verschillende richtlijnen georganiseerd wordt. Het kan dan prettig zijn om vaste aanspreekpunten te hebben in het kader van de begeleiding van de medewerkers op de werkvloer. Het detacheren van een jobcoach van USG Restart behoort daarom ook zeker tot de mogelijkheden. De jobcoach neemt zijn/haar kennis en expertise mee binnen jouw organisatie en is altijd aanwezig om de medewerkers, jouw leidinggevenden en buddy’s op de werkvloer te ondersteunen en op weg te helpen.

USG Restart heeft collega’s in dienst die, naast detacheringsopdrachten, ook reguliere coaching uitvoeren. Dit zorgt er voor dat zij een breed palet aan ervaring en kennis meenemen binnen jouw organisatie. Voordelen van een gedetacheerde interne coach zijn onder andere:

 • Een vertrouwd gezicht op de werkvloer.
 • Makkelijk benaderbaar door grote mate van aanwezigheid.
 • Kan expliciet meedenken over intern beleid rondom arbeidsparticipatie en inclusiviteit.
 • Met de back-up van USG Restart heeft de coach altijd de meest recente kennis en expertise.
Er is altijd een vervanger bij ziekte of verlof van de jobcoach.

Al meer dan 25 jaar bemiddelt en begeleidt USG Restart mensen met een arbeidsbeperking, deze ervaring is de basis van onze training. Om de arbeidsmarkt steeds inclusiever te maken is kennisdeling een must!

Na het volgen van deze training heb jij meer kennis en inzicht in de doelgroep én krijg je handvatten om het beste te halen uit jouw begeleiding. Je bent in staat om op een zorgvuldige en betrokken wijze de medewerker met een beperking dagelijkse ondersteuning en aansturing te geven. En net zo belangrijk: je hebt kennis in de specifieke doelgroep in relatie tot werk en functioneren.

De Co-worker training bestaat uit 4 modules:

 • Module 1: kennis van de doelgroep
 • Module 2: voorbereiding op de eerste werkdag
 • Module 3: begeleiding op de werkplek
 • Module 4: jij als werkbegeleider

USG Restart verzorgd al het trainingsmateriaal en overhandigd na afloop het certificaat ‘co-worker’. Dit certificaat wordt door het UWV erkend als training bij de aanvraag van subsidie voor interne jobcoaching. De training wordt verzorgd door trainers die jarenlange ervaring als jobcoach met zich meebrengen. 

Wij bieden de co-worker training aan in twee vormen:

 • Co-worker incompany
  • De training wordt expliciet voor de collega’s van uw organisatie georganiseerd op een door u gewenste locatie.
  • Minimale groepsgrootte = 6 personen, Maximale groepsgrootte = 12 personen
 • Co-worker multi company
  • De training wordt georganiseerd voor geïnteresseerden van diverse organisaties en vindt plaats op het hoofdkantoor van USG Restart in Almere.
  • Minimale groepsgrootte = 6 personen, Maximale groepsgrootte = 12 personen

Onze training wordt door deelnemers met gemiddeld een 8,8 gewaardeerd! Een greep uit de reacties van deelnemers op onze training:

 • “Mijn kennis omtrent het plaatsen van doelgroep is enorm vergroot”
 • “Fijne training waarbij we aan de hand van verschillende opdrachten beter inzicht hebben gekregen in het omgaan met medewerkers met een beperking”
 • “Een zeer leuke training die mij verder heeft geholpen”
 • “Fijn om de ruimte te krijgen als groep, voor eigen inbreng”
 • “Mooie bewustwording hoe mijn begeleiding gaat/anders kan” 
Meer informatie en aanmelden: Co-Worker training

De consultants & coaches

Onze consultants en jobcoaches zetten bijzonder talent centraal, waardoor ze op de juiste plek zitten bij jouw bedrijf of organisatie.

we zitten klaar voor je

Wil je ons spreken? Bel ons gerust of stuur een e-mail. We helpen je graag op weg.

Neem contact op
man met laptop