Restart-re-integratie

Re-integratie

Gedurende de loopbaan van je medewerker kunnen gezondheidsredenen invloed hebben op de juiste fit binnen zijn/haar huidige werkomgeving. Als een gevolg hiervan is, dat terugkeer voor de medewerker op dezelfde plek binnen je organisatie geen optie meer is, dan kan USG Restart een re-integratietraject 2e spoor starten.

In dit programma staat het begeleiden naar passend werk voor de deelnemer, centraal. We helpen je medewerker om nieuwe perspectieven te zien en trainen in sollicitatie- en netwerkvaardigheden met ons aanbod van testen, workshops en trainingen. Onze loopbaancoaches maken mogelijkheden inzichtelijk, zijn wegwijs op de arbeidsmarkt en sturen aan op concrete acties. Zo helpen we je medewerker de juiste weg terug naar de juiste werkplek.

 

 

Hoe kan zo'n re-integratietraject eruit zien?

Stap 1. Intakegesprek
Je maakt dan kennis met onze loopbaancoach. Samen bespreken we jouw persoonlijke situatie, je loopbaan en je kansen en mogelijkheden op ander werk. We nemen jouw verwachtingen met je door en bespreken welk begeleidingstraject voor jou het best geschikt is. Regelmatig praten wij jouw werkgever bij over de voortgang.
Stap 2. Jouw kansen vergroten
Je leert hoe jij je optimaal kunt presenteren, je krijgt sollicitatietraining en diverse andere vaardigheidstrainingen. Tijdens individuele gesprekken met jouw persoonlijke loopbaancoach worden de ontwikkelingen getoetst en zo nodig bijgesteld.
Stap 3. Verkennen van de arbeidsmarkt
Het vinden van een nieuwe baan gaat niet vanzelf. Het verkennen van de arbeidsmarkt is hierbij een belangrijke fase. Door in contact te komen met mensen uit het werkveld van jouw keuze en online onderzoek, krijg je letterlijk inzicht in de arbeidsmarkt. Zo geef je verdieping aan jouw zoektocht en zoek je gericht naar ander werk.
Stap 4. Nieuwe duurzame baan
Alle gemaakte stappen in het traject hebben geleid tot nieuw werk waarin je jouw loopbaan kan voortzetten. Jouw coach blijft 6 maanden beschikbaar voor vragen of afstemming.

meer informatie

De duur van re-integratie is afhankelijk van de persoonlijke situatie. Wel kan worden gesteld dat een re-integratie traject over het algemeen ten minste enkele maanden zal duren.

Na een periode van verzuim in verband met ziekte kan iemand terug keren naar werk. Dit kan uiteraard in de eigen rol zijn, maar er kan in het kader van re-integratie ook worden gekeken naar alternatieve functies binnen of buiten de eigen werkgever. Re-integratie in een rol bij een andere werkgever noemt men re-integratie in het 2e spoor of spoor 2 re-integratie. Het doel van re-integratie is het oppakken van werk in lijn met de belastbaarheid van de medewerker.

De coaches

Jouw loopbaancoach begeleidt je tijdens jouw zoektocht naar passend nieuw werk.