Restart-werkfit

Werkfit

Onze Werkfit aanpak is bedoeld voor werkzoekenden die nog niet in staat zijn om succesvol betaald werk te verrichten, met of zonder jobcoach. Het traject richt zich op versterking van jouw werknemersvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en arbeidsmarktpositie. De succesvolle elementen uit onze jarenlange ervaring met individuele begeleiding én groepstrajecten voor werkzoekenden met een Wajong- of WIA-uitkering zijn in ons traject verwerkt. We bieden je een praktisch traject: focus op concrete doelen, afwisselende leervormen op maat, doorlopen van de 4 fasen en leren je zoveel mogelijk in echte werksituaties.

USG Restart biedt jou deze dienst vanuit het UWV of jouw gemeente. Samen met jouw klantmanager en onze coach bepaal je aan welke activiteiten jij deelneemt. 

Hoe kan zo'n werkfit-traject eruit zien?

Stap 1. Binden & Boeien
Stap 2. Persoonlijk toekomstplan
Stap 3. Kompas naar werk
Stap 4. Aan de slag

Meer over Werkfit

Met dat extra duwtje in de rug, krijgen we jou samen weer werkfit.

Het werkfit-traject richt zich in vier fasen op versterking van jouw werknemersvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en arbeidsmarktpositie.

Fase 1: Binden & Boeien

De nadruk ligt op contact maken. Zonder deze basis is beweging niet mogelijk. Onze coaches maken gebruik van gespreksvaardigheden, spiegelen en motiverende gesprekstechnieken. We werken in een omgeving waar jij jezelf kan zijn en moedigen je aan om informatie te delen.

Resultaat
Je gaat akkoord om begeleid te worden door onze coach.

Fase 2: Persoonlijk toekomstplan

We onderzoeken hoe jij je huidige, niet werkende, leven ervaart. Sommige werkzoekenden helpen we het verlies van een vorige baan te verwerken en de plaats van werk in hun leven opnieuw betekenis te geven. We sporen knelpunten op die het werken in de weg staan en stimuleren jou om regie te nemen over je eigen leven. De oefeningen richten zich op reflecteren op de huidige situatie om daarna zelf verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen toekomst.

Je leert doelen te stellen en de behaalde doelen te vieren. Ook maak je een persoonlijk toekomstplan. De coach bespreekt de gevolgen van toekomstig werk binnen je huidige leven. We zoeken contact met andere begeleiders of zorgen dat noodzakelijke begeleiding start. In projecten op basis van deze aanpak, wordt in deze fase de samenwerking gezocht met externe zorgpartijen.

Resultaat
Je besluit om te onderzoeken of werk in je leven past en maakt een persoonlijk toekomstplan.

Fase 3: Kompas naar werk 

In deze fase maak je een persoonlijk profiel. De voorbereiding op een werkplek staat centraal. Er ontstaat inzicht in je zoekprofiel en jouw belastbaarheid. De thema’s: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? komen aan de orde. Individuele coachgesprekken, opdrachten en oefeningen versterken de verdere concretisering van jouw profiel. In de groepsbijeenkomsten geven werkzoekenden elkaar feedback. Je start met werk zoeken en oefent hoe je een sollicitatiegesprek moet voeren.

Resultaat
Jouw besluit om aan het werk te gaan. Een persoonsprofiel dat laat zien waar jouw kansen liggen op de arbeidsmarkt.

Fase 4: Aan de slag 

In deze fase ga je werken op verschillende werkplekken. Je ontwikkelt werknemersvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en doet praktische ervaringen op waardoor jouw baanwensen nog concreter worden. De coach begeleidt jou en de werkgever. In een groepstraject volg je ook groepsbijeenkomsten met andere werkzoekenden. Hier bespreken jullie concrete situaties op het werk, adviseren, motiveren en steunen jullie elkaar.

Resultaat
Je bent klaar voor de start van een traject naar betaald werk omdat we hebben vastgesteld dat jij kan en wil werken en over voldoende basiswerknemersvaardigheden beschikt.
 • Onze aanpak is op maat, flexibel én heeft een herkenbare opbouw. De 3 kernactiviteiten: persoonlijke effectiviteit, versterken werknemersvaardigheden en arbeidsmarkt-oriëntatie zijn erin opgenomen.
 • Je doet werkervaring op bij reguliere werkgevers. Dit bevordert een realistische kijk op regulier werk en de overgang naar een betaalde baan. Je ervaart de setting van echt werk én dit maakt doelgerichte ontwikkeling van werknemersvaardigheden mogelijk.
 • De aanpak met 4 fasen biedt bouwstenen om interventies op maat te ontwikkelen voor specifieke doelgroepen.

Concrete werkervaring is een onlosmakelijk onderdeel van onze Werkfit aanpak. Afhankelijk van de vorderingen van jou, maken we gebruik van werkplekken die oplopen in niveau van verantwoordelijkheden, kennis en vaardigheden. USG Restart heeft beschikking over drie niveaus van werkervaringsplekken:

 • Basis werkplek (Fijn dat je er bent!)

Hier vergroot jij jouw persoonlijke effectiviteit en onderzoekt nog of werken überhaupt in je leven past en op welke termijn.

 • Leerwerkplek (Er wordt op je gerekend!).

  Hier ontwikkel jij jouw werknemersvaardigheden en krijg je steeds meer inzicht in jouw sterke punten, leerpunten, persoonlijke interesses en passende werkwensen.

 • Uitstroomplekken (Hier wil ik in verder!).

  Hier heb je besloten dat werk bij je leven past. Je hebt de knelpunten in beeld, een plan om die op te lossen en beheersbaar te maken en weet in welke richting op de arbeidsmarkt jij een baan wil zoeken. De focus is gericht op ervaring opdoen in passende banen.

De toegevoegde waarde van onze Werkfit aanpak is dat we je binden en boeien, met je werken aan een persoonlijk toekomstplan en je al snel kennis laten maken met werk. Deze werkervaring wisselen we af met persoonlijke gesprekken, groepsbijeenkomsten én de inzet van versnellende tools op maat zoals de talentscan. Met hulp van een groot netwerk van werkgevers regelen we snel passende leerbanen voor jou.

Onze Werkfit trajecten zijn gericht op werkzoekenden met een:

 • arbeidsbeperking
 • verstandelijk beperking
 • beperking van fysieke aard
 • beperking van psychische/psychiatrische aard
 • Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
 • psychosociale beperkingen
 • lichamelijke en/of psychosociale beperkingen

Maar ook:

 • laagopgeleide werkzoekenden
 • klanten met allochtone afkomst
 • oudere werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt
 • klanten die een ZW-uitkering ontvangen, waarvoor het UWV de Arbo rol vervult
 • specifieke groepen, zoals ouders met (jonge) kinderen, nieuwkomers of groepen waar sociale activering in combinatie met sport nodig is om beweging richting werk te realiseren.

Centraal in onze aanpak is het vergroten van ‘zelfeffectiviteit’. Veel werkzoekenden brengen een rugzak aan negatieve ervaringen mee, die ze niet zomaar af kunnen doen. In onze aanpak doe je stap voor stap nieuwe positieve ervaringen op. Zo ontdekken we jouw talenten en mogelijkheden. Op deze manier buigen we een negatieve spiraal om naar een weg van persoonlijke groei en een zinvolle toekomst.

De coaches

Jouw jobcoach begeleidt je tijdens jouw zoektocht naar passend nieuw werk.

we zitten klaar voor je

Wil je ons spreken? Bel ons gerust of stuur een e-mail. We helpen je graag op weg.

Neem contact op
man met laptop