Restart-werkfit

Groepsprojecten

USG Restart is gespecialiseerd in groepsprojecten gericht op het werkfit krijgen van mensen. Wij helpen kandidaten graag op weg om de stapjes te zetten die voor de kandidaat nodig zijn in de richting van werk.

De groepsprojecten zijn bedoeld voor kandidaten die:

  • Graag actief willen deelnemen aan de maatschappij en/of de arbeidsmarkt
  • Uitkeringsgerechtigd zijn vanwege een ziekte, handicap of andere arbeidsbeperking
  • Geregistreerd zijn in het doelgroep register of ondersteuning krijgt vanuit een gemeente of UWV om te kunnen participeren in de arbeidsmarkt

 

 

Verschillende vormen groepsprojecten

In onze groepsgerichte aanpak is voetballen een onderdeel van ons basisprogramma. Sporten is een versneller van het proces. Het versterkt het plezier en zelfvertrouwen en maakt de kandidaat bewust van zijn eigen gezondheid en vitaliteit. Tijdens het project doet de kandidaat werkervaring op in reguliere bedrijven.

De kandidaat neemt deel aan individuele gesprekken en groepsbijeenkomsten rond het sporten. Onze voetbalprojecten worden, in samenwerking met betaalde voetbalcubs, uitgevoerd. Het uiteindelijke doel is dat de kandidaat wordt klaar gestoomd voor een traject naar betaald werk. In vele gevallen zijn onze kandidaten al tijdens het voetbalproject uitgestroomd naar een betaalde baan! 

Met het Ouders met (jonge) kinderen programma van USG Restart begeleiden wij kandidaten in een groep en helpen wij hen om de juiste stappen te zetten. De nadruk ligt echt op samenwerken, nieuwe contacten op doen, sociale vaardigheden aanleren en doelen stellen. Dit alles doen we aan de hand van een 12-maanden programma en is opgebouwd in 4 fasen. Iedere week komt de groep 2 dagdelen samen om zowel fysiek als mentaal aan gestelde doelen te werken.

Hoe kan zo'n project eruit zien?

Stap 1. Binden & Boeien
Stap 2. Levensplan en levensdoelen
Stap 3. Richting waardevol werk
Stap 4. Toekomst

Meer over groepsprojecten

Met dit extra duwtje in de rug, krijgen we de kandidaat op de juiste weg richting werk.

Fase 1: Binden & Boeien

De eerste fase gaat om het binden en opbouwen van een relatie van de coach met de deelnemer en onderling tussen de deelnemers. Maar bovenal moeten de kandidaat een veilig en vertrouwd gevoel in de groep krijgen. Met de juiste coaching proberen we de deelnemers positief te benaderen en behandelen waardoor de sociale vaardigheden zichtbaar toenemen. De kandidaten komen bij elkaar in bijeenkomsten en georganiseerde activiteiten.

Fase 2: Levensdoelen

Tijdens de tweede fase gaat de kandidaat persoonlijke doelen bepalen en werken zij daar gericht naar toe. Daarnaast blijven zij actief meedoen met de groep tijdens de bijeenkomsten en op het voetbalveld tijdens de trainingen. Bewustwording is heel belangrijk is deze fase, en hier helpen we de kandidaten dan ook bij.  De kandidaat ontwikkelt een concreet actieplan of levensplan.

Fase 3 Loopbaan oriëntatie

In deze fase maken we kennis met betaald werk, vrijwilligerswerk en de mogelijkheden omtrent het volgen van een opleiding. De bijeenkomsten zijn hier dan ook op ingericht. Zo komen er verschillende thema’s aan bod, denk hierbij aan een workshop solliciteren en CV opstellen. Ook komen er gastprekers langs van lokale onderwijsinstellingen of ervaringsdeskundigen.

Fase 4: Toekomst

In de laatste fase van het traject zet de kandidaat de eerste stap richting een nieuwe betaalde werkplek, vrijwilligerswerk of opleiding. De kandidaat heeft een duidelijk doel voor ogen en de voetbalclub informeert, samen met USG Restart in haar zakelijk netwerk om passende werkplekken te creëren. Mocht de kandidaat voor een opleiding gaan dan helpen wij uiteraard bij het aanmelden.

Na een half jaar wordt de balans opgemaakt en geven we de kandidaat tips en tricks voor de toekomst zodat deelname aan het voetbalproject echt van toegevoegde waarde is, ook na het afronden van het project

Fase 1: Binden & Boeien

De eerste fase gaat om het binden en opbouwen van een relatie van de coach met de deelnemer en onderling tussen de deelnemers. Met de juiste coaching proberen we de kandidaat positief te benaderen en behandelen waardoor de sociale vaardigheden zichtbaar toenemen.

Fase 2: Levensplan en levensdoelen

De deelnemers gaan aan de slag met de invulling van ‘het levensplan’. Dit wordt afwisselend gedaan door groepsgesprekken, oefeningen in subgroepjes en “huiswerkopdrachten”. Omdat de kandidaten in een groep werken kunnen zij met elkaar van gedachten wisselen.  Wij vinden het belangrijk is dat kandidaten van elkaar leren door te observeren, imiteren (rolmodel), rekening te houden met elkaar, te luisteren, elkaars mening en feedback geven en daarnaast het gezellig hebben met elkaar.

Fase 3: Kennismaken met werk

In deze fase gaan we aan de slag met de vraag: welke plaats neemt werk in mijn leven in en welke plaats wil ik dat werken gaat innemen?” Kandidaten gaan volop aan de slag met het bepalen hoe het werk in het leven gaat passen en wat de persoonlijke wensen daarbij zijn. We gaan daarin ook gelijk de koe bij de horens vatten; op zoek naar een werkplek voor een kijkje in de keuken.

Fase 4: Aan de slag

In deze fase staat het ervaren van werken centraal. De meeste deelnemers gaan in deze fase aan de slag op een vrijwilligersplek, werkervaringsplaats(WEP), praktijkervaringsplaats (PEP), proefplaatsing of betaalde werkplek. Op die manier kunnen zij werken aan werknemersvaardigheden en kijken of de keuze ook daadwerkelijk bij hen past. 

In de kern komt iedereen in beweging, werkt de deelnemer aan fysieke gesteldheid en gaat de deelnemer ook persoonlijke doelen stellen. Dit is gericht op werk, opleiding of algemene levensdoelen die nodig zijn om een stabiele basis te leggen om verder te kunnen participeren in de samenleving (Werkfit). Alles is in die zin maatwerk en doordat deelnemers in een groep samenkomen werken zij ook aan samenwerking en sociale skills. Hierdoor zet de deelnemer nog sneller stappen richting persoonlijke doelen.

De coaches

Deze jobcoaches begeleiden tijdens de zoektocht naar passend nieuw werk.

we zitten klaar voor je

Wil je ons spreken? Bel ons gerust of stuur een e-mail. We helpen je graag op weg.

Neem contact op
man met laptop