Restart-werkfit

Groepsprojecten

USG Restart is gespecialiseerd in groepsprojecten gericht op het werkfit krijgen van mensen. Wij helpen je graag op weg om de stapjes te zetten die voor jou nodig zijn in de richting van werk. Zodat ook jíj kan ervaren hoe waardevol werk voor jou kan zijn. USG Restart biedt jou deze dienst vanuit het UWV of jouw gemeente.

Ben jij:

  • Getalenteerd en kun je niet wachten om weer actief deel te nemen aan de maatschappij en/of de arbeidsmarkt?
  • Uitkeringsgerechtigd vanwege een ziekte, handicap of andere arbeidsbeperking?
  • Geregistreerd in het doelgroepregister of krijg je ondersteuning van je gemeente om te kunnen participeren in de arbeidsmarkt?

Grote kans dat jij deel mag nemen aan onze groepsprojecten!

 

Verschillende vormen groepsprojecten

Ben je tussen de 18 en 30 en heb je een uitkering? Ben je zoekende naar jouw plek in de maatschappij en weet je echt niet wat de eerste stap is die je wil zetten? Meld je dan aan voor het voetbalproject in jouw regio!

In onze groepsgerichte aanpak is voetballen een onderdeel van ons basisprogramma. Sporten is een versneller van het proces. Het versterkt je plezier en zelfvertrouwen en maakt jou bewust van je eigen gezondheid en vitaliteit. Je doet tijdens het project werkervaring op in reguliere bedrijven.

Je neemt deel aan individuele gesprekken en groepsbijeenkomsten rond het sporten. Onze voetbalprojecten worden, in samenwerking met betaalde voetbalcubs, uitgevoerd. Het uiteindelijke doel is dat je klaar bent voor een traject naar betaald werk. In vele gevallen zijn onze kandidaten al tijdens het voetbalproject uitgestroomd naar een betaalde baan! 

Werken in combinatie met zorg voor kinderen is best een uitdaging. En zeker als je daar alleen voor staat. Je wil daar wel verandering in brengen, maar waar begin je dan? En is er hulp die je kan inschakelen hiervoor? Het antwoord is; jazeker!

Met het Ouders met (jonge) kinderen programma van USG Restart gaan wij jou, samen met een groep mededeelnemers, helpen om de juiste stappen te zetten. De nadruk ligt echt op samenwerken, nieuwe contacten op doen, sociale vaardigheden aanleren en doelen stellen. Dit alles doen we aan de hand van een 12-maanden programma en is opgebouwd in 4 fasen. Iedere week kom je met de groep 2 dagdelen samen om zowel fysiek als mentaal aan jouw gestelde doelen te werken. Je krijgt van ons de tijd en de ruimte om de juiste keuzes en stappen te maken.

Hoe kan zo'n project eruit zien?

Stap 1. Binden & Boeien
Stap 2. Levensplan en levensdoelen
Stap 3. Richting waardevol werk
Stap 4. Toekomst

Meer over groepsprojecten

Met dat extra duwtje in de rug, krijgen we jou weer op de juiste weg richting werk.

Fase 1: Binden & Boeien

De eerste fase gaat om het binden en opbouwen van een relatie van de coach met jou als deelnemer en onderling tussen de deelnemers. Met de juiste coaching proberen we jou dusdanig positief te benaderen en behandelen dat jouw sociale vaardigheden zichtbaar toenemen.

Fase 2: Levensplan en levensdoelen

Jij en je mede deelnemers gaan aan de slag met de invulling van ‘het levensplan’. Dit wordt afwisselend gedaan door groepsgesprekken, oefeningen in subgroepjes en “huiswerkopdrachten”. Omdat je in een groep werkt kun je met elkaar van gedachten wisselen.  Wij vinden het belangrijk is dat je van elkaar leert door te observeren, imiteren (rolmodel), rekening te houden met elkaar, luisteren, je mening en feedback geven maar het bovenal gezellig met elkaar hebt.

Fase 3: Kennismaken met werk

In deze fase gaan we aan de slag met de vraag: welke plaats neemt werk in mijn leven in en welke plaats wil ik dat werken gaat innemen?”. Je gaat volop aan de slag met het bepalen hoe je werk in je leven gaat inpassen en wat jouw wensen daarin zijn. We gaan daarin ook gelijk de hoe bij de horens vatten; op zoek naar een werkplek voor een kijkje in de keuken.

Fase 4: Aan de slag

In deze fase staat het ervaren van werken centraal. Jij en de meeste van je mededeelnemers gaan in deze fase aan de slag op een vrijwilligersplek, Werkervaringsplaats(WEP), praktijkervaringsplaats (PEP), proefplaatsing of betaalde werkplek. Op die manier kun je werken aan je werknemersvaardigheden en kijken of je keuze ook daadwerkelijk bij je past. 

Fase 1: Binden & Boeien

De eerste fase gaat om het binden en opbouwen van een relatie van de coach met jou als deelnemer en onderling tussen de deelnemers. Maar bovenal moet je een veilig en vertrouwd gevoel in de groep krijgen. Met de juiste coaching proberen we jou en de mede deelnemers positief te benaderen en behandelen waardoor jouw sociale vaardigheden zichtbaar toenemen.

Doelstelling van deze fase is het ontwikkelen en stimuleren van het groepsproces en het creëren van een veilige basis. Je bent bij alle bijeenkomsten aanwezig en neemt actief deel aan de georganiseerde activiteiten.

Fase 2: Levensdoelen

Tijdens de tweede fase ga je persoonlijke doelen bepalen en werk je daar gericht naar toe. Daarnaast blijft je actief meedoen met de groep tijdens de bijeenkomsten en op het voetbalveld tijdens de trainingen. Bewustwording is heel belangrijk is deze fase, en hier helpen we je dan ook bij. Je gaat echt een concreet actieplan of levensplan ontwikkelen. Een belangrijk vraagstuk hierin is welke rol werk of scholing gaat spelen in jouw toekomst. Hiervoor organiseren we diverse workshops.

Doelstelling in deze fase is dat je een concreet actie/levensplan ontwikkelt. 

Fase 3 Loopbaanoriëntatie

In deze fase maken we kennis met betaald werk, vrijwilligerswerk en de mogelijkheden omtrent het volgen van een opleiding. De bijeenkomsten zijn hier dan ook op ingericht. Zo komen er verschillende thema’s aan bod, denk hierbij aan een workshop solliciteren en CV opstellen. Ook komen er gastprekers langs van lokale onderwijsinstellingen of ervaringsdeskundigen.

Doelstelling in deze fase is dat je een besluit gaat nemen of betaald werk, vrijwilligerswerk of het volgen van een opleiding onderdeel van je leven gaat uitmaken.

Fase 4: Toekomst

In de laatste fase van het traject zet je de eerste stap richting een nieuwe betaalde werkplek, vrijwilligerswerk of opleiding. Je hebt een duidelijk doel voor ogen en de voetbalclub informeert, samen met USG Restart in haar zakelijk netwerk om passende werkplekken te creëren. Mocht je voor een opleiding gaan dan helpen we natuurlijk bij het aanmelden.

Na een half jaar wordt de balans opgemaakt en geven we je tips en tricks voor de toekomst zodat jouw deelname aan het voetbalproject echt van toegevoegde waarde is, ook na het afronden van het project.

In de kern komt iedereen in beweging, werk je aan fysieke gesteldheid en ga je ook persoonlijke doelen stellen. Dit is gericht op werk, opleiding of algemene levensdoelen die nodig zijn om voor jou een stabiele basis te leggen om verder te kunnen participeren in de samenleving (Werkfit). Alles is in die zin maatwerk en doordat je in een groep samenkomt werk je ook aan samenwerking en sociale skills. Hierdoor zet jij nog sneller stappen richting persoonlijke doelen.

De coaches

Jouw jobcoach begeleidt je tijdens jouw zoektocht naar passend nieuw werk.

we zitten klaar voor je

Wil je ons spreken? Bel ons gerust of stuur een e-mail. We helpen je graag op weg.

Neem contact op
man met laptop