Alles over werkgeversvoorzieningen

Voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking of oudere werknemers kan het vinden van een geschikte baan een grote uitdaging zijn. Dat betekent echter niet dat iemand met een handicap of ziekte geen waardevolle aanwinst voor een bedrijf kan zijn. Om deze doelgroep de mogelijkheid te bieden hun kwaliteiten te tonen, zijn er diverse voorzieningen beschikbaar. Werkgevers- en werknemersvoorzieningen, zoals loonkostenvoordeel, proefplaatsing, jobcoaching en no-riskpolis, maken het aannemen van werknemers met een arbeidsbeperking zo eenvoudig mogelijk. Hieronder volgen voorbeelden van werkgeversvoorzieningen en de voordelen daarvan voor zowel werknemers als werkgevers.

Werkgeversvoorzieningen: een hulpmiddel

In deze dynamische arbeidsmarkt hebben zowel werkgevers als werknemers behoefte aan extra ondersteuning. Het kan uitdagend zijn voor werkzoekenden om een passende baan te vinden. Tegelijkertijd brengt het aannemen van nieuwe werknemers risico's met zich mee voor werkgevers. Vooral voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking kunnen de uitdagingen nog groter zijn. In Nederland zijn er gelukkig specifieke werkgeversvoorzieningen beschikbaar om mensen met een arbeidsbeperking een eerlijke kans te bieden. Dankzij deze voorzieningen kunnen mensen uit deze doelgroep gemakkelijker hun weg vinden en wordt het voor werkgevers toegankelijker om hen aan te nemen.

Voorbeelden van voorzieningen

Er zijn verschillende voorzieningen die mensen met een arbeidsbeperking helpen om aan de slag te gaan. Dit biedt werkgevers verschillende voordelen. Hieronder volgen enkele voorbeelden van werkgeversvoorzieningen en de voordelen ervan. Als werkgever is het belangrijk gebruik te maken van deze voorzieningen om werkzoekenden een eerlijke kans te geven zonder onnodige risico's.

Proefplaatsing

Voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking is het essentieel dat ze op de juiste plek terechtkomen. Het kan voor deze groep werkzoekenden moeilijk zijn om in te schatten of ze de benodigde vaardigheden voor een functie bezitten. Via een proefplaatsing krijgen zowel de werkgever als de werknemer de kans om te beoordelen of de functie goed kan worden uitgevoerd en of de werknemer tot zijn of haar recht komt. Het voordeel voor de werknemer is dat deze tijdens de proefplaatsing zijn uitkering behoudt, terwijl de werkgever geen loon hoeft te betalen. Zo kan op een laagdrempelige manier worden vastgesteld of de werknemer geschikt is voor de functie. Werkzoekenden hebben zo de tijd om hun competenties te tonen.

Loonkostenvoordeel en no-riskpolis

Loonkostenvoordeel (LKV) is een subsidie die werkgevers kunnen ontvangen wanneer ze oudere werknemers, werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering of mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen. Deze doelgroepen hebben doorgaans meer moeite met het vinden van werk. Deze subsidie heeft als doel werkgevers te stimuleren mensen uit deze groepen aan te nemen. Zo kan de werkgever tot maximaal € 3,05 per verloond uur ontvangen voor oudere en arbeidsgehandicapte werknemers gedurende maximaal 3 jaar. De hoogte van de subsidie kan variëren afhankelijk van de situatie. Werkgevers komen ook in aanmerking voor een no-riskpolis als ze loonkostenvoordeel ontvangen voor werknemers. Mensen met een arbeidsbeperking, een arbeidsongeschiktheidsuitkering of oudere werknemers hebben vaker te maken met ziekte. De no-riskpolis compenseert de werkgever voor de gemaakte loonkosten tijdens ziekte.

Jobcoaching

Jobcoaching is een werknemersvoorziening. Werknemers met een ziekte of handicap kunnen vaak worden begeleid door een jobcoach om hun baan te behouden. Een jobcoach kan bijvoorbeeld helpen bij het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden. Er zijn interne en externe jobcoaches. Een interne jobcoach betekent dat de werkgever verantwoordelijk is voor het trainingsprogramma. De werkgever kan subsidie aanvragen voor een interne jobcoach. Het inschakelen van een jobcoach is een effectieve manier om werknemers die extra begeleiding nodig hebben te ondersteunen. Werknemers krijgen zo de kans te bewijzen dat ze een waardevolle aanwinst zijn voor het bedrijf.

Lees ook eens: De ins en outs van jobcoaching

Lage inkomensvoordeel

Een ander voorbeeld van een voorziening waar werkgevers aanspraak op kunnen maken, is het lage inkomensvoordeel (LIV). Als werknemers een salaris ontvangen dat tussen 100% en 125% van het wettelijk minimumloon ligt, kunnen werkgevers een tegemoetkoming ontvangen. Deze regeling heeft als doel de loonkosten te verlagen, waardoor de kans voor werknemers om werk te vinden groter wordt.

Zo kom je ervoor in aanmerking

De subsidie voor jobcoaching, loonkostenvoordeel en no-riskpolis kan de werkgever aanvragen via het UWV. De proefplaatsing wordt gezamenlijk aangevraagd door de werkgever en de werknemer. Voor het lage inkomensvoordeel hoeft de werkgever geen aanvraag in te dienen; dit wordt berekend op basis van de loonaangiften. De voorwaarden voor deze regelingen variëren per situatie. Het is belangrijk zorgvuldig te controleren of je aan de voorwaarden voldoet en alle benodigde gegevens correct in te vullen. Na het indienen van de aanvraag ontvang je spoedig bericht of je gebruik kunt maken van de voorzieningen.

Conclusie

Als werkgever kom je in aanmerking voor verschillende voorzieningen wanneer je mensen in dienst neemt met bijvoorbeeld een arbeidsbeperking. Dankzij deze voorzieningen wordt het voor jou als werkgever aanzienlijk eenvoudiger om werknemers met een arbeidsbeperking of oudere werknemers aan te nemen. Het is een veelvoorkomend vooroordeel dat deze doelgroep weinig te bieden heeft op de arbeidsmarkt. Met behulp van de bovengenoemde voorzieningen krijgen mensen de kans om te laten zien wat ze voor jouw bedrijf kunnen betekenen.

over Cees Kloet

Cees Kloet is arbeidsdeskundige en gecertificeerd loonwaardespecialist bij USG Restart. Hij is sinds 1996 werkzaam in de wereld van arbeidsbemiddeling en re-integratie. Daarin vervulde hij diverse functies, waardoor hij in alle facetten van de loopbaanbegeleiding thuis is.

Alle artikelen van Cees