Gemeente Groningen en USG Restart helpen (ex)ondernemers aan werk

Ondernemers die gebruikmaken van Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) krijgen een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als de inkomsten uit de onderneming door corona tot onder het sociaal minimum komen. Gemeente Groningen verwacht dat een aantal van deze ondernemers stoppen met hun bedrijf en verder willen gaan in loondienst. Om ze te begeleiden naar passend werk, heeft de gemeente USG Restart in de arm genomen.

USG Restart biedt deze ondernemers een intensief traject van 3 tot 6 maanden aan, waarin ze hen begeleiden naar een baan in loondienst. Zij worden het gehele traject gecoacht op een manier die bij zelfstandigen past. Tijdens het coachen is de kandidaat de regisseur. Dit sluit aan bij ondernemers, omdat zij gewend zijn zelf keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen. Het kan een behoorlijke omschakeling zijn om van de vrijheid van het ondernemerschap terug te moeten naar de regels van een vaste baan. USG Restart helpt hen, in opdracht van de gemeente Groningen, hierbij. Er zijn meerdere tests beschikbaar om inzicht te krijgen in de kwaliteiten, competenties en drijfveren van de ondernemers. Ook worden er verschillende cursussen en workshops geboden, die zich richten op persoonlijke- en talentontwikkeling. En mocht het nodig zijn, kunnen zij bij- of omgeschoold worden. Alle registers worden opgetrokken om deze groep goed te begeleiden in hun volgende, veelal onverwachte, carrièrestap. 


“We vinden het fantastisch dat wij namens Gemeente Groningen deze ondernemende mensen mogen helpen. Niet alleen met het vinden van een baan, maar de hele weg ernaartoe. Ondernemers zijn en denken anders dan werknemers. Wij gaan ze helpen een baan te vinden waar ze gelukkig van worden en waarin hun kwaliteiten tot hun recht komen,” vertelt Saskia Timmermans, Directeur van USG Restart.

Carine Bloemhoff, Wethouder Werk en participatie van Gemeente Groningen: “Ondernemers hebben flink wat voor hun kiezen gekregen de afgelopen periode. Wij vinden het belangrijk om met ze in gesprek te zijn en ze te helpen waar mogelijk. Onze afdeling Zelfstandigen kan direct bemiddelen in een parttime baan naast hun onderneming of ze voor een fulltime baan in loondienst doorverwijzen voor het traject bij USG Restart. Alle ondernemers die graag gedeeltelijk of volledig in loondienst willen, kunnen contact opnemen met de afdeling Zelfstandigen van de Gemeente Groningen. We nodigen ze uit en kijken tijdens een persoonlijk gesprek samen met hen welke mogelijkheden er zijn en welke het beste past.”

Kijk voor meer informatie op: https://gemeente.groningen.nl/coronavirus/ondersteuning-voor-ondernemers-tijdens-coronavirus#herorientatie