Post-Covid op de werkvloer: Veelgestelde vragen en antwoorden voor Werkgevers en Werknemers in Nederland

Het lijkt misschien als gisteren, maar het is al meer dan drie jaar geleden sinds de eerste coronabesmetting in Nederland werd vastgesteld. Zelfs nu lijdt een aanzienlijk aantal mensen nog steeds onder de gevolgen van hun besmetting. Steeds meer onderzoeken tonen de ernst van Post-Covid, ook bekend als Long Covid, aan. Bijna alle lagen van de samenleving moeten zich aanpassen, inclusief de werkvloer, die al sterk werd beïnvloed door de pandemie.

Over Post-Covid

Post-Covid verwijst naar aanhoudende coronaklachten die langer dan drie maanden na de besmetting aanhouden. Voorheen gebruikte men de Engelse term 'Long Covid'. 'Long' betekent hier 'langdurig'. Deze klachten treden op nadat de infectie is verdwenen, daarom is de term 'Post-Covid' meer geschikt. Maar wat houdt dit precies in en waarom verschilt het per persoon?

Oorzaken van Post-Covid

Naar alle waarschijnlijkheid ben je de afgelopen jaren minstens één keer besmet geraakt met het coronavirus. Bij de meeste mensen verdwijnen de klachten snel na de besmetting. Bij sommigen blijven de klachten echter langdurig aanhouden, zelfs na meer dan drie maanden. De oorsprong van deze aanhoudende klachten is nog steeds een groot mysterie. Onderzoekers bestuderen dit fenomeen intensief. Bij sommige patiënten zijn nog steeds duidelijke tekenen van longschade te zien in onderzoeken. Jaren na de pandemie is wetenschappelijk bewezen dat Covid-19 schade kan veroorzaken in meerdere organen.

Diverse Klachten

De symptomen die bij Post-Covid horen, variëren sterk. Patiënten ervaren uiteenlopende symptomen, zoals hoofdpijn, blijvend verlies van smaak en geur, kortademigheid en geheugenverlies. Gemeenschappelijk is echter dat patiënten allemaal lijden onder enorme vermoeidheid. Dit kan fysiek inspannend werk aanzienlijk uitdagender maken.

Een op de Acht

Het exacte aantal mensen in Nederland dat aan Post-Covid lijdt, is moeilijk vast te stellen. Deze groep wordt niet officieel geregistreerd, en sommige mensen melden zich niet, zelfs als ze klachten hebben. Over het algemeen wordt aangenomen dat ongeveer één op de acht mensen na hun coronabesmetting last heeft van langdurige klachten. Over het algemeen geldt: hoe ernstiger de ziekte, hoe meer last van Post-Covid.

Post-Covid en Werk: De Gevolgen

Post-Covid beïnvloedt niet alleen de patiënt, maar ook zijn of haar omgeving. Dit kan ook problemen veroorzaken op de werkvloer. Sommige werknemers worden als arbeidsongeschikt beschouwd door het UWV vanwege hun uiteenlopende klachten. Dit betekent niet alleen het verlies van een waardevolle kracht, maar legt ook wettelijke verplichtingen op aan de werkgever. Vanwege de onzekerheid over de duur en ernst van Post-Covid, is het moeilijk om ermee om te gaan, zowel vanuit het perspectief van werkgevers als werknemers. Patiënten kunnen ook te maken krijgen met terugkerende klachten en energieverlies, wat het hervatten van werk bemoeilijkt.

Lees ook: Re-integratietrajecten: alles wat je moet weten

omgaan met Post-Covid: Het Hervatten van Werk

Re-integratie na Post-Covid is maatwerk, met extra aandacht voor de individuele behoeften van de werknemer. Aangezien de klachten sterk variëren van persoon tot persoon en het herstel niet lineair verloopt, is geduld en begrip cruciaal. Erkenning is een groot probleem voor Post-Covid patiënten, omdat het moeilijk is om een officiële diagnose te stellen.

Werkgevers spelen hierin een sleutelrol. Het is hun taak om werknemers in het re-integratieproces zo goed mogelijk te ondersteunen, met begrip en geduld voor hun situatie. Geleidelijke re-integratie is het meest effectief. Duidelijke communicatie is essentieel. Regelmatig overleg tussen werknemer, werkgever en bedrijfsarts helpt om ervoor te zorgen dat de werknemer niet over zijn of haar grenzen gaat. Plannen moeten mogelijk worden aangepast vanwege de grillige aard van de klachten. Werkgevers moeten ook andere collega's informeren om bewustzijn op de werkvloer te creëren over Post-Covid. Werktaken kunnen worden aangepast, bijvoorbeeld door een andere werkruimte of meer thuiswerken, om de werknemer te ondersteunen.

Helaas is tot nu toe slechts een klein deel van de patiënten erin geslaagd om terug te keren naar hun oorspronkelijke werkniveau. Langetermijnonderzoek moet uitwijzen of dit percentage in de loop van de tijd zal toenemen.

Erkenning: Het UWV en Post-Covid

Het UWV erkent Post-Covid als een ziekte en beoordeelt dit op dezelfde manier als andere ziekten. Omdat klachten variëren en herstel niet voorspelbaar is, baseert het UWV zijn beoordeling op de belastbaarheid van de patiënt. Verzekeringsartsen onderzoeken specifiek voor elke patiënt welke werkzaamheden nog kunnen worden uitgevoerd. Als werknemers door Post-Covid hun werk langer dan twee jaar niet kunnen uitvoeren, kunnen ze een beroep doen op een WIA-uitkering. Na 88 weken kunnen ze een aanvraag indienen. De verzekeringsarts voert een sociaal-medische beoordeling uit om te bepalen in hoeverre de werknemer wordt belemmerd door Post-Covid. Als er nog te veel onzekerheid is over het verdere verloop van de ziekte, kan een voorlopige beoordeling worden overwogen.