Succesvol event Grip op mentale gezondheid in jouw organisatie

Op 9 mei organiseerden USG Restart en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen het evenement Grip op mentale gezondheid in jouw organisatie.

introductie

USG Restart zet zich in voor een inclusieve arbeidsmarkt en sociaal werkgeverschap. Directeur Saskia Timmermans: “Stress en burn-out is beroepsziekte nummer 1 en heeft aanzienlijke impact op de gezondheid en het welzijn van medewerkers en op de productiviteit en het succes van een organisatie. Het is daarom van essentieel belang dat organisaties begrijpen hoe ze deze problemen kunnen herkennen en aanpakken.

USG Restart zet de werknemer hierin centraal en in de regierol, wat in de praktijk positief bijdraagt aan het voorkomen van mentale klachten en helpend is bij terugkeer na uitval.

Op dit punt hebben de HAN en USG Restart elkaar gevonden, onze gedeelde visie op eigen regie die ook door onderzoek van de HAN onderbouwd is, vormt de basis van deze samenwerking. Hier zijn we enorm trots op en willen we de HAN ook graag voor bedanken.”

feiten en cijfers

Sarah Detaille (Associate Lector Arbeidsmarkt & Onderwijs, Lectoraat Leren tijdens de beroepsloopbaan bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) gaf een probleemanalyse over feiten en cijfers rondom burn-out en mentale gezondheid. “Werkgevers lopen risico’s als zij niet voldoende gesprekspartner zijn bij re-integratie, met mogelijke kosten zoals productieverlies, loonkosten, schadelast en meer. Medewerkers verzuimen 15% als gevolg van psychische klachten, burn-out en overspannenheid. 1 op de 5 werknemers heeft last van psychische klachten. De kosten als gevolg van werkgerelateerd verzuim door psychosociale arbeidsbelasting bedragen €3,9 miljard per jaar en de gemiddelde verzuimduur als gevolg van burn-out is hoog (bijna 9 maanden). Dit kost gemiddeld 300 euro per dag.”

“Een belangrijk probleem is de psychosociale arbeidsbelasting door de manier waarop we met elkaar omgaan op de werkvloer. Als werkgever heb je een belangrijke rol in het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving waarin medewerkers zich gewaardeerd en gesteund voelen. Het is van belang dat werkgevers medewerkers ondersteunen bij het behouden van hun eigen regie, ook tijdens ziekte. Daarnaast moeten we niet uit het oog verliezen dat re-integratie niet one size fits all is.””

dagelijkse praktijk in beeld

Steven Hubeek (AWVN, programmamanager inclusief werkgeven en diversiteit), Debbie den Oudsten (BBC, specialist Inzetbaarheid & Welzijn. Preventiemedewerker RCCM® RADI® Arbeidsdeskundige) en Isolde Essink (ervaringsdeskundige) gingen in gesprek over grip op mentale gezondheid in de dagelijkse praktijk. Hun gesprek laat zien dat de praktijk naadloos aansluit op de tijdens het event besproken theorie. Het sleutelwoord is verbinding, niet alleen als het mis gaat maar ook daarvoor. Een traject is maatwerk en gaat om mensen, niet om processen. Durf de regie aan de mensen op de werkvloer te geven, bij curatief maar ook juist bij preventief handelen. De praktijk wijst uit dat teams zelf in staat zijn te komen tot goede oplossingen om bijvoorbeeld werkdruk te verlagen.

oplossingen voor grip op mentale gezondheid in jouw organisatie

Bouwine Carlier, senior onderzoeker arbeidsdeskundigheid bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen: “Het is belangrijk om tijdens re-integratie contact te houden met medewerkers en hen daarbij de ruimte te geven voor het behouden van hun eigen regie. Uit een recente enquête (Stichting MIND) onder medewerkers met psychisch verzuim, blijkt dat bijna een derde van de werknemers in de eerste paar weken na uitval met psychische klachten geen contact heeft gehad met hun eigen leidinggevende over mogelijkheden tot werkhervatting. Hierdoor worden mogelijkheden gemist. Dit kan worden aangepakt door leidinggevenden meer handelingsbekwaam te maken in het voeren van deze gesprekken. Uit eerder onderzoek door de HAN blijkt dat het trainen van leidinggevenden/managers in het ondersteunen van medewerkers met psychische klachten leidt tot verhoogde zelfeffectiviteit en vaardigheden van de leidinggevenden. Een faciliterende organisatie die de tijd en middelen biedt voor interactie tussen de leidinggevenden en experts in inzetbaarheid is hierbij van groot belang.”

“De leidinggevende kan medewerkers ondersteunen door het aanbieden van flexibele werktijden, thuiswerkmogelijkheden of coaching op het gebied van werk-privé balans. Sta als werkgever open voor de behoeften van medewerkers en vraag wat ze nodig hebben. Door medewerkers op deze manier te faciliteren en te betrekken bij hun eigen herstel en re-integratie, draag je als werkgever bij aan de duurzame inzetbaarheid van je medewerkers. Ook blijkt bij de ‘Samen beslissen’ aanpak dat het belangrijk is om de mogelijkheden die de medewerker na uitval heeft op een rij te zetten en te kijken welke gevolgen de verschillende keuzes hebben. Zo krijgt de medewerker meer regie en wordt de betrokkenheid bij het re-integratie traject vergroot. Dit leidt tot meer inbreng van de medewerker en een succesvoller re-integratietraject.”

grip op vitaliteit in jouw organisatie

USG Restart is gespecialiseerd in duurzame inzetbaarheid en biedt diverse workshops voor werkgevers aan. Klik hieronder voor meer informatie over grip op vitaliteit in jouw organisatie.

In 4 stappen grip op vitaliteit in jouw organisatie

over saskia timmermans

Saskia Timmermans is sinds 2021 directeur van USG Restart. Haar overtuiging is dat we binnen deze arbeidsmarkt moeten kijken naar de kansen die er zijn, en niet denken in beperkingen. Leiderschap, team coaching en continu verbeteren zijn haar expertises.

Alle artikelen van Saskia