Impactoverzicht 2023

Samen met werkgevers en partners maken we impact die telt. In 2023 hebben wij meer dan 3500 mensen begeleid op en naar waardevol werk, samen met 189 werkgevers, 87 gemeenten en het UWV (landelijk).

Inclusieve arbeidsmarkt

Jaarlijks voert USG Restart ruim 1500 jobcoachtrajecten uit. Na afloop van het jobcoachtraject start 86,8% van de deelnemers op een vervolgcontract. Kandidaten beoordelen USG Restart gemiddeld met een 8,6, werkgevers met een 8,3. Voor het UWV hebben wij de volgende trajecten aangeboden, met hoge succespercentages: werkfit (90%), naar werk (67%), modulair (97%), praktijkassessment (100%). De laatste 3 scoren boven het landelijk gemiddelde m.b.t. UWV trajecten.

In 2023 organiseerden we 14 voetbalprojecten in samenwerking met 6 voetbalclubs (betaald voetbalorganisaties) en hebben we onze groepsprojecten succesvol uitgebreid. Hierbij combineren we beweging met coaching op werknemersvaardigheden. Ook startten we een geslaagde pilot waarin statushouders de eerste stappen op de Nederlandse arbeidsmarkt zetten.

Restart Carrière

Een bijzondere mijlpaal: we hebben onze 1000ste kandidaat gedetacheerd. Daarnaast gaat 95% van onze medewerkers gaat over op een vast contract. USG Restart directeur Saskia Timmermans: “In een samenleving die vraagt om inclusiviteit en duurzame inzetbaarheid doen we er elke dag alles aan om de potentie te benutten van iedereen die wel wil werken, maar voor wie een baan niet vanzelfsprekend is. Samen met werkgevers gaan we op zoek naar een passende werkplek waar de talenten van onze kandidaten het beste tot hun recht komen en zich kunnen ontwikkelen.”

Duurzame inzetbaarheid

We hebben loopbaanoriëntatie (21,5%), outplacement (31,2%) en re-integratietrajecten (47,3%) aangeboden aan vele, diverse organisaties. Kandidaten beoordelen hun traject gemiddeld met een 8. Outplacementtrajecten hebben een plaatsingspercentage van 85%

Ook hebben we de propositie vitaliteit gelanceerd, met het succesvolle event "Grip op mentale gezondheid in jouw organisatie" en vitaliteitsweek. Saskia Timmermans: “Stress en burn-out hebben een grote impact op medewerkers én organisaties. Het is daarom van belang dat organisaties begrijpen hoe ze deze problemen kunnen herkennen en aanpakken. USG Restart zet de werknemer hierin centraal en in de regierol, wat bijdraagt aan het voorkomen van mentale klachten en helpend is bij terugkeer na uitval.”

Over USG Restart

We hebben in totaal 42 nieuwe collega's verwelkomd. Er zijn 4 matchmakers gestart, in deze nieuwe functie zoeken zij de verbinding tussen USG Restart en bedrijven, en adviseren hen in duurzaam en inclusief ondernemen. Ook wij vinden het belangrijk om een inclusieve organisatie te zijn: in totaal komt 10% van onze eigen collega's vanuit de banenafspraak.

Bij USG Restart vinden we het belangrijk om onze kennis te blijven verdiepen én verbreden, door middel van cursussen, trainingen en kennissessies. Zo blijft ons werk uitdagend en houden we onze kennis up to date. Onze interne opleiding voor jobcoaches is positief beoordeeld door Noloc en erkend als vakgerichte opleiding.

 

Download het impactoverzicht